خدمات پس از فروش افرامارت

آریم وب - افرا سرویس

وب سایت خدمات پس از فروش افرامارت !!!

این وب سایت برای خدمات پس از فروش شرکت بزرگ افرامارت طراحی شده است و سیستم ثبت خدمات پس از فروش موجود می باشد و در بحث رتبه بندی گوگل در رتبه اول قرار دارد.

  • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP در مدل MVC

  • حالت واکنش گرایی سایت : به طور کامل responsive و mobile friendly