مرکز فروش دوچرخه عامری

آریم وب - مرکز دوچرخه عامری

وب سایت فروش دوچرخه و لوازم جانبی !!!

این وب سایت برای فروش دوچرخه و لوازم جانبی آن طراحی شده است و در این وب سایت سیستم ثبت رزرو تور گردشگری موجود می باشد و در بحث رتبه بندی گوگل در رتبه اول قرار دارد.

  • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP در مدل MVC

  • حالت واکنش گرایی سایت : به طور کامل responsive و mobile friendly