آرایشگاه گلچین شاهرود

آریم وب - آرایشگاه گلچین

وب سایت آرایشگاه گلچین !!!

این وب سایت اولین کار گروه آریم وب می باشد و ایده این پروژه توسط تیم ما داده شده است. این وب سایت یک سیستم رزرو آنلاین می باشد و هر آرایشگر دارای جدول رزرو خود می باشد و در بحث رتبه بندی گوگل در رتبه اول قرار دارد.

  • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP در مدل MVC

  • حالت واکنش گرایی سایت : به طور کامل responsive و mobile friendly