شرکت محیط آسایش

آریم وب - محیط آسایش

وب سایت شرکت محیط آسایش !!!

این وب سایت برای یکی برای بزرگترین نمایندگی های شرکت زیمنس آلمان در ایران طراحی شده است. این وب سایت برای معرفی محصولات این شرکت تعبیه دیده شده است و در بحث رتبه بندی گوگل در رتبه اول قرار دارد.

  • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP در مدل MVC

  • حالت واکنش گرایی سایت : به طور کامل responsive و mobile friendly